• ΣΥΜΒΑΤΑ ΤΟΝΕΡ ricoh
ΜΟΝΤΕΛΟΕΚΤΥΠΩΤΕΣΤΙΜΗ
RICOH TYPE 450E 2PC (889490/885084)Ricoh FT4022/4027/4127/4522/4527/4622/4822/5035/5135/5535/5627/5632
/5640/5740/5827/5832/5840/ Infotec 5221z/ 5271Z/ 5271z/ Gestetner
2822/ 2627 Nashuatec 3522/ 3527/ Okidata 2797z/ Rex Rotary 8622z/
8627Z
15.22 €
RICOH FT4418/4415/4421 (TYPE410) Ricoh FT4215/4220/4222/4415/4418/44219.50 €
RICOH TYPE 3205D 888063 - 885251Ricoh 1045/ Ricoh SP 8100/ Gestetner 3502/ Gestetner 4502/ Gestetner
P7145/ Infotec 4452/ Infotec 4452MF/ Infotec IP4510/ Lanier 2145/
Lanier 5635/ Lanier 5645/ Nashuatec 3525/ Nashuatec 4525/ Infotec
4353/ Infotec 4353MF/ Nashuatec P7145/ Rex Rotary P7145/ Rex Rotary
3508/ Rex Rotary 4508/ Ricoh 1035
12.58 €
RICOH AFICIO 200/250 (TYPE 20D) 2205D 885109 - 889614Ricoh 250/ Gestetner 3220/ Gestetner 3225/ Infotec 4201/ Lanier 5020/
Lanier 5020MFD/ Nashuatec D420/ Nashuatec D425/ Rex Rotary 2820/ Rex
Rotary 2825/ Ricoh 200
7.68 €
RICOH AFICIO 220/270 (TYPE 2210D) (885229/885053/887978)Ricoh 270/ Ricoh 2700/ Ricoh 3200/ Gestetner 3222/ Gestetner 3227/
Nashuatec 3227/ Gestetner 7027/ Gestetner P7027/ Nashuatec P7027/ Rex
Rotary P7027/ Gestetner 7032/ Gestetner P7032/ Nashuatec P7032/ Rex
Rotary P7032/ Lanier 2132/ Lanier 5227/ Nashuatec D422/ Nashuatec
D427/ Rex Rotary 2822/ Rex Rotary 2827/ Ricoh 220/ Infotec 4270/
Infotec 4270MF/ Infotec P320
9.83 €
RICOH AFICIO 350/450 (TYPE 3200D / 3100D) 885060 - 885180Ricoh 450/ Ricoh AP 4500/ Infotec 4351/ Gestetner 3235/ Gestetner
3245/ Gestetner P7045/ Nashuatec P7045/ Infotec 4352MF/ Infotec 4451/
Infotec 4451MF/ Infotec P450/ Lanier 5235/ Lanier 5245/ Nashuatec
D435/ Nashuatec D445/ Rex Rotary 2835/ Rex Rotary 2845/ Rex Rotary
P7045/ Ricoh 340/ Ricoh 350
15.79 €
RICOH AFICIO 550/650 (TYPE 5100D /5200D) (885190/885459/885063)Ricoh 550/ Ricoh 650/ Gestetner 3265/ Infotec 4550/ Infotec 4550MF/
Infotec 4651/ Infotec 4651MF/ Lanier 5255/ Lanier 5265/ Nashuatec
D455/ Nashuatec D465/ Rex Rotary 2855/ Rex Rotary 2865
22.90 €
RICOH TYPE 2220D (885266 - 885016)Ricoh 1032/ Ricoh 1027/ Ricoh 1022/ Ricoh 2022/ Ricoh 2027/ Ricoh
2032/ Ricoh 3010/ Ricoh 3025/Ricoh 3030/Ricoh 3353/ Ricoh MP2510/
Ricoh MP2550/ Gestetner 2212/ Gestetner 2712/ Gestetner 3212/
Gestetner DSm622/ Gestetner DSm627/ Gestetner DSm632/ Gestetner
DSm725/ Gestetner DSm730/ Gestetner MPC3350/ Infotec IS1022/ Infotec
IS1027/ Infotec IS2027/ Infotec IS2032/ Infotec IS2122/ Infotec
IS2127/ Infotec IS2132/ Infotec IS2225/ Infotec IS2230/ Infotec
IS2425/ Infotec IS2430/ Infotec MP2550/ Infotec MP3350/ Lanier 5622/
Lanier 5627/ Lanier 5632/ Lanier LD122/ Lanier LD127/ Lanier LD132/
Nashuatec DSm622
9.83 €
RICOH TYPE 1220D (888087 / 888086)Ricoh 1018/ Ricoh 1113/ Rex Rotary 1318/ Rex Rotary 1508/ Rex Rotary
1808/ Gestetner 1312/ Gestetner 1502/ Gestetner 1802/ Gestetner 1802D/
Lanier 5515/ Lanier 5518/ Lanier 5518D/ Lanier LD013/ Nashuatec 1315/
Nashuatec 1505/ Nashuatec 1805/ Nashuatec F230/ Ricoh 1015
6.72 €
RICOH TYPE 1250D (885258) Ricoh 1013/ Ricoh IS 1013F/ Gestetner 1302/ Gestetner 1302F/ Infotec
IS2013F/ Lanier 5613/ Lanier 5613F/ Nashuatec 1305/ Nashuatec 5613F/
Nashuatec D1305/ Rex Rotary 1308/ Rex Rotary 1308F/AFICIO 101SD
5.87 €
RICOH BP20 402455Ricoh BP20/BP20N29.61 €
RICOH SP3300RICOH SP3300/3300D/3300DN, NRG SP330050.28 €
RICOH TYPE 1230D /1130 888216,885094,885095 DT42BLKRicoh 2015/ Ricoh 2016/ Ricoh 2018/ Ricoh 2020/ Ricoh MP1500/Ricoh
MP1600/Ricoh MP1900/Ricoh MP2000/ Ricoh MP2500/ Ricoh MP2580/
Gestetner DSm615/ Gestetner DSm616/ Gestetner DSm618/ Gestetner
DSm715/ Gestetner DSm716/ Lanier LD315/ Lanier LD316/ Nashuatec
DSm615/ Nashuatec DSm616/ Nashuatec DSm618/ Nashuatec DSm620/
Nashuatec MP1500/ Nashuatec MP1600/ Nashuatec MP2000/ Nashuatec
MP2500/ Rex Rotary DSm615/ Rex Rotary DSm618/ Rex Rotary DSm618d/ Rex
Rotary DSm620/ Rex Rotary DSm620d/ Rex Rotary MP1500/ Rex Rotary
MP1600/ Rex Rotary MP2000
8.45 €
RICOH SP3200 402887/407162Ricoh Aficio SP3200/3200SF/ NRG SP3200E (402887/402888/407162)32.06 €
Ricoh MPC5502K 841687/841755Ricoh MPC4502/ Ricoh MPC5502/ Nashuatec MPC450241.18 €
Ricoh MPC5502C 841690/841758Ricoh MPC4502/ Ricoh MPC5502/ Nashuatec MPC450259.13 €
Ricoh MPC5502M 841689/841757Ricoh MPC4502/ Ricoh MPC5502/ Nashuatec MPC450259.13 €
Ricoh MPC5502Y 841688/841756Ricoh MPC4502/ Ricoh MPC5502/ Nashuatec MPC450259.13 €
RICOH 413196/413197/SP1000RICOH Aficio SP1000/1000S/1000SF/ Fax 1140L/1180L/ Infotec
IF4030/4040/ Nashuatec Faxstation F110/ NRG SP1000E/ Gestetner F111/
lanier LF225M
38.01 €
Ricoh MP2500 841040/841001/885017Ricoh Type 2500/ Aficio MP2500/2500LN/2500SP/ Gestetner MP2500/ Lanier
LD125/ Nashuatec DT-40/ MP-2500/ Rex Rotary MP2500
9.29 €
Ricoh Type 3210D 1036856/888182/888513Ricoh 2035/ Ricoh 2045/ Ricoh 2051/ Ricoh 2060/ Ricoh 3035/ Ricoh
3045/ Infotec 2045/ Infotec IS2035/ Infotec IS2045/ Infotec IS2135/
Infotec IS2145/ Infotec IS2235/ Infotec IS2245/ Lanier LD035/ Lanier
LD045/ Lanier LD135/ Lanier LD145/ Lanier LD235/ Lanier LD245/
Nashuatec 3518/ Nashuatec 4518/ Nashuatec DSm635/ Nashuatec DSm645/
Nashuatec DSm735/ Nashuatec DSm745/ Rex Rotary 3545/ Rex Rotary 4545/
Rex Rotary DSm635/ Rex Rotary DSm645/ Rex Rotary DSm735/ Rex Rotary
DSm745
13.14 €
Ricoh Type 6210D 885394/885098/885274/841992/885014Ricoh 1060/ Ricoh 1075/ Ricoh 2051/ Ricoh 2060/ Ricoh MP5500/ Ricoh
MP6000/ Ricoh MP6500/ Ricoh MP7000/ Ricoh MP7500/ Ricoh MP8000/Ricoh
MP9002/Ricoh SP9100/ Gestetner 6002/ Gestetner 7502/ Gestetner DSm651/
Gestetner DSm660/ Gestetner DSm675/ Infotec IS2060/ Infotec IS2075/
Infotec IS2151/ Infotec IS2160/ Infotec IS2175/ Infotec IS2255/
Infotec IS2265/ Infotec IS2275/ Lanier LD075/ Lanier LD151/ Lanier
LD175/ Nashuatec 6005/ Nashuatec 7505/ Nashuatec DSm651/ Nashuatec
DSm660/ Nashuatec DSm675/ Nashuatec MP5500/ Nashuatec MP6000/
Nashuatec MP6500/ Nashuatec MP7000/ Nashuatec MP8000/ Lanier LD060
19.27 €
Ricoh Type 1270D 888261/885476/888262/842024Ricoh 1515/ Ricoh MP161L/ Ricoh MP171/ Gestetner DSm415/ Nashuatec
DSm415/ Rex Rotary DSM415/ Rex Rotary DSm415F/ Infotec 2416/ Infotec
IS2416/ Infotec MP171
8.51 €
Ricoh MP3500 type 4500 840041/884922/841347Ricoh MP3500E/ Ricoh MP4000E/ Ricoh MP4500E/ Ricoh MP5000E13.90 €
RICOH MP2000 BLACK 888640Ricoh MPC2000/MPC2500/MPC3000/ Infotec ISC 2525/ ISC 3030/ Gestetner
DSC525/DSC530/DSC535/DSC545/ Lanier LD425C/LD430/ Nashuatec MPC2500/
Rex Rotary MPC2500
34.63 €
RICOH MP2000 CYAN 888643Ricoh MPC2000/MPC2500/MPC3000/ Infotec ISC 2525/ ISC 3030/ Gestetner
DSC525/DSC530/DSC535/DSC545/ Lanier LD425C/LD430/ Nashuatec MPC2500/
Rex Rotary MPC2500
43.85 €
RICOH MP2000 MAGENTA 888642Ricoh MPC2000/MPC2500/MPC3000/ Infotec ISC 2525/ ISC 3030/ Gestetner
DSC525/DSC530/DSC535/DSC545/ Lanier LD425C/LD430/ Nashuatec MPC2500/
Rex Rotary MPC2500
43.85 €
RICOH MP2000 YELLOW 888641Ricoh MPC2000/MPC2500/MPC3000/ Infotec ISC 2525/ ISC 3030/ Gestetner
DSC525/DSC530/DSC535/DSC545/ Lanier LD425C/LD430/ Nashuatec MPC2500/
Rex Rotary MPC2500
43.85 €
Ricoh 888608 Black MP3500Ricoh MPC3500/MPC4500/ Infotec ISC 3535 E1/ ISC 4045/ Gestetner
DSC535/545 / MPC3500 E1/ MPC4500/ Lanier LD435C/LD445C/ Nashuatec
MP-C3500/ MPC4500/ Rex Rotary MPC3500/ MPC4500
36.16 €
Ricoh 888611 Cyan MP3500Ricoh MPC3500/MPC4500/ Infotec ISC 3535 E1/ ISC 4045/ Gestetner
DSC535/545 / MPC3500 E1/ MPC4500/ Lanier LD435C/LD445C/ Nashuatec
MP-C3500/ MPC4500/ Rex Rotary MPC3500/ MPC4500
46.15 €
Ricoh 888610 Magenta MP3500Ricoh MPC3500/MPC4500/ Infotec ISC 3535 E1/ ISC 4045/ Gestetner
DSC535/545 / MPC3500 E1/ MPC4500/ Lanier LD435C/LD445C/ Nashuatec
MP-C3500/ MPC4500/ Rex Rotary MPC3500/ MPC4500
46.15 €
Ricoh 888609 Yellow MP3500Ricoh MPC3500/MPC4500/ Infotec ISC 3535 E1/ ISC 4045/ Gestetner
DSC535/545 / MPC3500 E1/ MPC4500/ Lanier LD435C/LD445C/ Nashuatec
MP-C3500/ MPC4500/ Rex Rotary MPC3500/ MPC4500
46.15 €
22.04 €
31.56 €
Ricoh Type MP1350E/8135D type 1350/840005/884916Ricoh Type 1350E/ Ricoh Aficio
MP9000/MP1100/MP1350/PRO906EX/PRO1106EX/PRO1356EX/ Gestetner DSM790/
INFOPRINT 2090ES/2190/ Lanier LD190/ Toshiba E-STUDIO 1101/E-STUDIO
901
31.56 €
Ricoh SPC811 Type 811k Black P/N: 820001/884201Ricoh Aficio SPC811DN / C81036.96 €
Ricoh SPC811 Type 811c Cyan P/N: 820054/820053Ricoh Aficio SPC811DN / C81047.51 €
Ricoh SPC811 Type 811m Magenta P/N: 820047/820046/820017Ricoh Aficio SPC811DN / C81047.51 €
Ricoh SPC811 Type 811y Yellow P/N: 820040/820039Ricoh Aficio SPC811DN / C81047.51 €
Ricoh SP3500 406990 RICOH Aficio SP3500/SP351031.92 €
RICOH SP1100 406572Ricoh Aficio SP1100/1100S/1100SF/ NRG SP110038.01 €
Ricoh MPC2800 BLACK Type 3300 841124/841140/842043Ricoh Aficio MP-C2800/ MP-C 3300/ NRG MPC2800/ MPC330033.79 €
Ricoh MPC2800 CYAN Type 3300 841127/841427/841431/842046Ricoh Aficio MP-C2800/ MP-C 3300/ NRG MPC2800/ MPC330048.57 €
Ricoh MPC2800 MAGENTA Type 3300 841126/841426/841430/842045Ricoh Aficio MP-C2800/ MP-C 3300/ NRG MPC2800/ MPC330048.57 €
Ricoh MPC2800 YELLOW Type 3300 841125/841425/841429/842044Ricoh Aficio MP-C2800/ MP-C 3300/ NRG MPC2800/ MPC330048.57 €
Ricoh MPC4501 black 841176Ricoh Aficio MPC5501/MPC450132.73 €
Ricoh MPC4000 black 888608Ricoh Aficio MPC4000/MPC500032.73 €
Ricoh MPC4000/4501 cyan 841459/841163/842051Ricoh Aficio MPC4000/MPC5000/MPC5501/MPC450148.57 €
Ricoh MPC4000/4501 magenta 841458/841162/842050Ricoh Aficio MPC4000/MPC5000/MPC5501/MPC450148.57 €
Ricoh MPC4000/4501 yellow 841457/841161/842049Ricoh Aficio MPC4000/MPC5000/MPC5501/MPC450148.57 €
Ricoh MPC2030 Black 841196/841208Ricoh Aficio MPC2030/MPC2050/MPC2530/MPC2550/ Gestetner
MP-C2030/2050/2530/2550/ Lanier LD520C/LD525C/ NRG MPC2550/2030
20.06 €
Ricoh MPC2030 cyan 841197/841209Ricoh Aficio MPC2030/MPC2050/MPC2530/MPC2550/ Gestetner
MP-C2030/2050/2530/2550/ Lanier LD520C/LD525C/ NRG MPC2550/2030
23.23 €
Ricoh MPC2030 magenta 841198/841210Ricoh Aficio MPC2030/MPC2050/MPC2530/MPC2550/ Gestetner
MP-C2030/2050/2530/2550/ Lanier LD520C/LD525C/ NRG MPC2550/2030
23.23 €
Ricoh MPC2030 yellow 841199/841215Ricoh Aficio MPC2030/MPC2050/MPC2530/MPC2550/ Gestetner
MP-C2030/2050/2530/2550/ Lanier LD520C/LD525C/ NRG MPC2550/2030
23.23 €
Ricoh MPC2031 Black 841587RICOH Aficio MPC2031/MPC2051/MPC2531/MPC255115.84 €
Ricoh MPC2031 cyan 841505RICOH Aficio MPC2031/MPC2051/MPC2531/MPC255130.09 €
Ricoh MPC2031 magenta 841506RICOH Aficio MPC2031/MPC2051/MPC2531/MPC255130.09 €
Ricoh MPC2031 yellow 841507RICOH Aficio MPC2031/MPC2051/MPC2531/MPC255130.09 €
Ricoh SP C430 BK 821074/821094RICOH SP C430/C43144.35 €
Ricoh SP C430 CY 821077/821097RICOH SP C430/C43144.35 €
Ricoh SP C430 MG 821076/821096RICOH SP C430/C43144.35 €
Ricoh SP C430 YL 821075/821095RICOH SP C430/C43144.35 €
Ricoh MP C4503/C5503 BK 841853RICOH Aficio MPC4503/MPC5503/MPC600368.63 €
Ricoh MP C4503/C5503 CY 841856RICOH Aficio MPC4503/MPC5503/MPC600363.35 €
Ricoh MP C4503/C5503 YL 841854RICOH Aficio MPC4503/MPC5503/MPC600363.35 €
Ricoh MP C4503/C5503 MG 841855RICOH Aficio MPC4503/MPC5503/MPC600363.35 €
Ricoh CL4000 BK 888280Type 245/ Aficio Color CL4000/ Aficio SPC410/SPC411/SPC420/ Lanier
LP125CX/LP126C/LP125C/LP126CXN/ Nashuatec Gestetner Rex Rotary NRG
C7425
33.26 €
Ricoh CL4000 CY 888283Type 245/ Aficio Color CL4000/ Aficio SPC410/SPC411/SPC420/ Lanier
LP125CX/LP126C/LP125C/LP126CXN/ Nashuatec Gestetner Rex Rotary NRG
C7425
45.40 €
Ricoh CL4000 MG 888282Type 245/ Aficio Color CL4000/ Aficio SPC410/SPC411/SPC420/ Lanier
LP125CX/LP126C/LP125C/LP126CXN/ Nashuatec Gestetner Rex Rotary NRG
C7425
45.40 €
Ricoh CL4000 YL 888281Type 245/ Aficio Color CL4000/ Aficio SPC410/SPC411/SPC420/ Lanier
LP125CX/LP126C/LP125C/LP126CXN/ Nashuatec Gestetner Rex Rotary NRG
C7425
45.40 €
16.89 €
Ricoh SP100 407166/407165Ricoh Aficio sp100/sp100su/sp100sf/ Ricoh sp112/sp112su/sp112sf22.17 €
Ricoh SP3400E 406522Ricoh Aficio SP3400/SP341031.68 €
Ricoh SP200/SP201/SP211 CAR201HE 407254Ricoh SP201N/ Ricoh SP201NW/ Ricoh SP203S/ Ricoh SP204SFN/ Ricoh
SP204SN/ Ricoh SP211/ Ricoh SP211SU/ Ricoh SP213SFNw/ Ricoh SP213SFw/
Ricoh SP213SUw/ Ricoh SP213w
21.12 €
Ricoh MP2501 (842009)(841768)Ricoh Aficio MP2001/MP2501/MP2501L/MP2501SP/MP2501SPF/MP2013/ Type
2501E/Rex ROTAry MP2501/NASHUATEC 2501
8.98 €
Ricoh MP2014 (842128)Ricoh Aficio MP2014/2014D9.50 €
Ricoh MP C305 K (842079)Ricoh MPC305SP/ C305SPF26.40 €
Ricoh MP C305 C (842082)Ricoh MPC305SP/ C305SPF28.51 €
Ricoh MP C305 M (842081)Ricoh MPC305SP/ C305SPF28.51 €
Ricoh MP C305 Y (842080)Ricoh MPC305SP/ C305SPF28.51 €
Ricoh SP150Ricoh SP150/SP-15022.92 €
Ricoh SP3300 406218RICOH Aficio SP-330019.65 €
Ricoh SP311 407246RICOH
SP310/SP311DNW/SP311DN/SP311SFN/SP311SFNW/SP-311/SP325DNW/SP325SNW/SP3
25SFNW
26.20 €
Ricoh SP150 408010Ricoh SP150/SP-150/ SP150SU22.92 €
31.92 €
Ricoh SP5200 406685Ricoh Aficio SP5200DN/5200S/5210DN/5210SF/5210SR73.91 €
Ricoh Type 215 20K 400791Type 215 - Aficio AP600/610N/2600/2610, Nashuatec DT-36
P7126/7026/C7126,Lanier 2620/2622/2628
79.19 €
ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 8 € εως 5 κιλά